y
Hiển thị
  07/02/2017

QAGgroup tuyển dụng Nhân viên Tư vấn Luật Kinh doanh

QAGgroup tìm kiếm các ứng viên tham gia ứng tuyển vào vị trí nhân viên tư vấn về Pháp Luật thuộc Phòng Luật và Phòng Sở hữu trí tuệ nhằm hỗ trợ các Luật sư, chuyên gia tư vấn trong quá trình hoạt động, cung cấp dịch vụ, tư vấn.

Bài Xem Nhiều
Danh sách Tag