Thành lập doanh nghiệp trước 28/2/2014 mới được khấu trừ thuế

  12/12/2016

Thành lập doanh nghiệp trước 28/2/2014 mới được khấu trừ thuế
Bộ Tài chính vừa đồng ý cho các doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/1/2014 đến ngày 28/2/2014 áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Cụ thể, doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/1/2014 đến ngày 28/2/2014 đã được cơ quan thuế hướng dẫn bằng văn bản, hoặc doanh nghiệp có văn bản đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được cơ quan thuế chấp nhận áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; doanh nghiệp đã đặt in, thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn GTGT thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Theo Nghị định 04/2014 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ), doanh nghiệp khai thuế theo phương pháp khấu trừ được tự in, đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng; doanh nghiệp khai thuế theo phương pháp trực tiếp phải sử dụng hóa đơn bán hàng do Tổng cục Thuế cung cấp.
Như vậy, các doanh nghiệp đáp ứng được những điều kiện nêu trên tiếp tục được sử dụng hóa đơn GTGT đã đặt in, tự in. Việc sử dụng hóa đơn của tất cả doanh nghiệp còn lại (trong đó có cả doanh nghiệp thành lập sau ngày 28/2/2014) vẫn phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT.
Cụ thể, phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ gồm, cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp).
Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ; doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập (sau ngày 1/1/2014) đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên (không bao gồm ô tô chở người từ  9 chỗ ngồi trở xuống) mới được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế các địa phương định kỳ tháng (hoặc quý) đôn đốc việc kiểm tra các doanh nghiệp vừa được Bộ này cho phép thực hiện khấu trừ thuế GTGT thực hiện nộp tờ khai thuế đầy đủ; kiểm tra tờ khai thuế tại cơ quan thuế, kiểm tra tại bàn đối với tờ khai thuế để hướng dẫn, hỗ trợ và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật về thuế.
Theo phản ánh của độc giả trên Baodautu.vn, thực hiện Thông tư 219/2014/TT-BTC, doanh nghiệp mới thành lập không đáp ứng đủ điều kiện được khấu trừ thuế (có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên, đầu tư vào tài sản cố định tối thiểu 1 tỷ đồng, trừ xe ô tô trở người dưới 9 chỗ ngồi) sẽ gặp nhiều khó khăn.
Ví dụ, doanh nghiệp A thành lập sau thời điểm 1/1/2014, kinh doanh theo hình thức bán buôn, nhập khẩu hàng hóa phải nộp ngay thuế GTGT 10% khi làm thủ tục hải quan và cuối năm phải đóng thêm 1% GTGT (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp) do không được sử dụng hóa đơn GTGT mà phải sử dụng hóa đơn bán hàng.
Chưa hết, hầu hết khách hàng đều thành lập doanh nghiệp trước thời điểm ban hành Thông tư 219/2013/TT-BTC (ngày 31/12/2013) đang sử dụng hóa đơn GTGT và áp dụng phương pháp khấu trừ nhưng doanh nghiệp mới thành lập không thể xuất hóa đơn GTGT nên không thể bán hàng cho đối tượng khách hàng này.
Độc giả Baodautu.vn cho rằng, đúng ra Nhà nước phải có các biện pháp, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mới thành lập để họ vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay thì ngược lại, Thông tư 219/2013/TT-BTC lại tạo thêm nhiều khó khăn, dẫn đến đã có không ít doanh nghiệp mới ra đời đã phải đóng cửa, ngừng hoạt động do kinh doanh không hiệu quả.

Bình luận

Bài Xem Nhiều
Danh sách Tag