Quy trình giao dịch Mua hoặc Bán tại KhoiSuKinhDoanh.com.vn

  12/12/2016

KhoiSuKinhDoanh.com.vn giới thiệu quy trình cơ bản đối với giao dịch Mua hoặc Bán Doanh nghiệp với các chính sách về dịch vụ gồm các khía cạnh sau:
(i). Bên chào Mua hoặc chào Bán cam kết các thông tin, hồ sơ, điều kiện được giao dịch hoàn toàn trung thực, chính xác và đầy đủ; không che dấu.
(ii). Bên chào Mua hoặc chào Bán cam kết chịu trách nhiệm về giao dịch đối với mọi thông tin, hồ sơ, điều kiện.
(iii). Chúng tôi (bao gồm và không giới hạn Nhãn hàng KhoiSuKinhDoanh.com.vn) và các Nhãn hàng, Công ty, tổ chức có liên quan được miễn trách với mọi nghĩa vụ pháp lý, tài chính, bồi thường trong giao dịch trước bất cứ bên thứ ba khác trong mọi trường hợp.
(iv). Chúng tôi (bao gồm và không giới hạn Nhãn hàng KhoiSuKinhDoanh.com.vn) và các Nhãn hàng, Công ty, tổ chức có liên quan khác tuyên bố và thực thi tuân thủ quy định pháp luật trong giao dịch, tư vấn và dịch vụ đối với các bên và bên thứ ba khác.
(v). Chúng tôi (bao gồm và không giới hạn Nhãn hàng KhoiSuKinhDoanh.com.vn) và các Nhãn hàng, Công ty, tổ chức có liên quan thuộc hệ thống QAGgroup không Uỷ thác, cho phép, chuyển nhượng bất cứ thông tin, hồ sơ, tài liệu, bản ghi, âm thanh, hình ảnh, dịch vụ,… cho bất cứ bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức – đây là điều kiện bảo mật mặc định chúng tôi cam kết và duy trì (trừ trường hợp chúng tôi nhận được chấp thuận từ các bên).
 
Khách hàng đăng ký đề nghị Mua hoặc Bán Doanh nghiệp =>

​Chúng tôi đánh giá cao và khuyến khích Khách hàng liên hệ trực tiếp với Chuyên gia, Luật sư của Chúng tôi để được tư vấn với hiệu quả tốt nhất.

Bình luận

Bài Xem Nhiều
Danh sách Tag