Mua bán Doanh nghiệp - Kết hợp yếu tố dịch vụ uy tín và hoạt động đầu tư tại KhoiSuKinhDoanh.com.vn

  12/12/2016

(KhoiSuKinhDoanh.com.vn) – Mua bán Doanh nghiệp được biết đến rộng rãi là một hình thức đầu tư, trong đó quá trình đầu tư vốn vào Doanh nghiệp bán là phương thức phổ biến và được quan tâm nhất – đặc biệt tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngày nay, mua bán Doanh nghiệp (với nghĩa tương đối đầy đủ hơn của hoạt động này là mua bán sáp nhập Doanh nghiệp – M&A) đã đa dạng và phức tạp hơn nhiều. Mua bán Doanh nghiệp không đơn thuần là các hoạt động thúc đẩy đầu tư tài chính, nó còn có thể là hoạt động chuyển giao công nghệ, nhân lực, thương hiệu, quản lý, chiếm lĩnh thị trường, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu,….
Về quy mô, mua bán Doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở hoạt động mua và bán, sáp nhập,.. trên thực tế hoạt động mua bán đã trở thành thị trường giao dịch toàn cầu với quy mô và giá trị giao dịch vô cùng lớn, từ vài chục triệu đô đến vài chục tỷ đô. Đối tượng hoạt động mua bán  không chỉ là một Doanh nghiệp cơ học về pháp lý, nó có thể là cả một nhãn hàng toàn cầu, một bộ phận sản xuất, một chuỗi hệ thống phân phối,....
KhoiSuKinhDoanh.com.vn giới thiệu dịch vụ tư vấn mua bán Doanh nghiệp với các giải pháp cụ thể như sau:
·         Mua Doanh nghiệp
·         Bán Doanh nghiệp
·         Dịch vụ Uỷ thác mua hoặc bán doanh nghiệp
·         Tư vấn xác định giá trị Doanh nghiệp (lập hệ thống thông tin và điều kiện Doanh nghiệp, đề xuất phương án, đề xuất mức giá chào mua, chào bán, …)
·         Tư vấn thiết lập thông báo chào bán, chào mua Doanh nghiệp
·         Đánh giá tình trạng pháp lý của Doanh nghiệp
·         Tư vấn các đánh giá pháp lý về khả năng tuân thu pháp luật của Doanh nghiệp
·         Tư vấn thông báo chào bán/mua (bản chào chính thức) công bố công khai thông tin Doanh nghiệp
·         Tư vấn lựa chọn hình thức giao dịch mua bán
·         Giới thiệu đối tác, đánh giá đối tác mua bán
·         Tư vấn về giá, phương thức giao dịch trong mua bán
·         Tư vấn, thương thảo, đàm phán hợp đồng mua bán phù hợp với điều kiện các bên
·         Quản trị và giám sát thực thi hợp đồng mua bán giữa các bên
·         Tư vấn chiến lược kinh doanh, tổ chức và hoạt động, tái cơ cấu sau mua bán
·         Chuẩn bị hồ sơ mua bán, dự thảo hồ sơ mua bán, đại diện các bên đệ trình hồ sơ mua bán trước các cơ quan cấp phép có thẩm quyền
·         Tư vấn nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông/Thành viên
·         Dự thảo các biên bản, quyết định, thông báo, danh sách phục vụ các nội dung họp thuộc Doanh nghiệp mua bán
Vui lòng liên hệ trực tiếp với Chuyên gia của Chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Bình luận

Bài Xem Nhiều
Danh sách Tag