Liên kết tiếp vốn hỗ trợ kinh doanh

  11/04/2017

( KhoiSuKinhDoanh.com.vn ) – Nguồn lực tài chính là huyết mạch hoạt động kinh doanh. KhoiSuKinhDoanh.com.vn giới thiệu chương trình liên kết tiếp vốn kinh doanh như một giải pháp thị trường đến cộng đồng khởi nghiệp – Đặc biệt dành cho các Khách hàng thuộc hệ thống QAGgroup.

Với kênh liên kết rộng khắp đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng, định chế tài chính uy tín,…. Các giải pháp về tài chính, vốn và tín dụng luôn linh hoạt, hiệu quả

  • Khách hàng tiếp cận vốn vay trực tiếp từ ngân hàng
  • Xét duyệt hồ sơ nhanh chóng
  • Ưu đãi lãi suất
  • Chuyên biệt khoản vay cho Khách hàng cá nhân, Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phần lớn Doanh nghiệp tại Việt Nam thuộc nhóm vừa và nhỏ, siêu nhỏ; khả năng tài chính yếu luôn là rào cản của hoạt động kinh doanh.

Thông qua tư vấn bởi KhoiSuKinhDoanh.com.vn, Khách hàng có điều kiện làm việc trực tiếp với ngân hàng; tiếp cận trực tiếp các khoản vay, tư vấn tài chính từ ngân hàng.

Định chế tài chính, ngân hàng có cơ hội hợp tác trực tiếp với Khách hàng tiềm năng hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Luôn sáng tạo giải pháp dành cho hoạt động kinh doanh, đầu tư; KhoiSuKinhDoanh.com.vn kết nối trực tiếp mọi giao dịch từ Khách hàng đến ngân hàng và ngược lại. Các gói tài chính linh hoạt từ ngân hàng hợp tác với nhu cầu tài chính, vốn đa dạng của Khách hàng – Chúng tôi kết nối nhu cầu cộng sinh giữa các bên luôn mang lại cơ hội tối ưu giúp thúc đẩy hợp tác thực chất mang lại lợi ích tối đa cho các bên. Đặc biệt, đó là lợi ích chúng tôi mang lại cho chính Khách hàng đã tin dùng dịch vụ được cung cấp bởi hệ thống QAGgroup.

© 2017 – KhoiSuKinhDoanh.com.vn

__KhoiSuKinhDoanh.com.vn__

 

Bình luận

Tin tức mới

Bài Xem Nhiều
Danh sách Tag