y
Hiển thị
  11/04/2017

Tinh hoa Nghề Việt – Dự án Khởi nghiệp Vinh danh sản phẩm thuần Việt

Sản phẩm thuần Việt kết tinh giá trị truyền thống với văn hóa, con người Việt Nam trải nghìn năm không thể lãng quên. Nghề Việt luôn gắn với cuộc sống mưu sinh cá nhân có tính gia đình, truyền nghề.

  03/03/2017

Dự án Khởi nghiệp với Khởi Sự Kinh Doanh

Khởi Sự Kinh Doanh luôn không ngừng thúc đẩy các ý tưởng khởi nghiệp có khả năng hiện thực hóa thông qua giải pháp thương mại hóa, ứng dụng sản phẩm.

Bài Xem Nhiều
Danh sách Tag