Dịch vụ và Tư vấn Đăng ký cấp phép hoạt động Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ

  03/03/2017

(KhoiSuKinhDoanh.com.vn) – Xu hướng một xã hội học tập không chỉ dừng lại ở môi trường học tại các trường theo chương trình cố định mà còn nhiều hình thức học tập khác như: học online trực tuyến, học từ xa,… Các trung tâm đào tạo và giáo dục thường xuyên về Ngoại ngữ, công nghệ thông tin, truyền thông, văn hóa,…. Là một trong những mô hình nhận được quan tâm của cả người học và người đào tạo. Các Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ ở các thành phố, đô thị lớn là các Trường Song ngữ, Anh ngữ, Pháp ngữ,… đang rất phát triển đáp ứng nhu cầu học của học viên.

Khi giáo dục và đào tạo trở thành một dịch vụ và với những bước tiến lớn về công nghệ, quản trị và tuyền thông – Học viên đã có được những cơ hội và trải nghiệm kiến thức đa dạng, hữu ích.

KhoiSuKinhDoanh.com.vn xin trân trọng giới thiệu Dịch vụ Đăng ký cấp phép lập và đăng ký hoạt động của Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ:

  • Tư vấn về quy định pháp luật cấp phép và hoạt động đào tạo Trung tâm ngoại ngữ (không có yếu tố nước ngoài) tại Việt Nam
  • Tư vấn về tên, địa điểm, chương trình được đào tạo tại Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ
  • Tư vấn về nhân sự, tài chính, nội quy hoạt động của Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ
  • Tư vấn, dự thảo xây dựng đề án thành lập, nội quy hoạt động của Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ
  • Chuẩn bị hồ sơ, dự thảo các hồ sơ nhằm đệ trình lên cấp có thẩm quyền thực hiện đăng ký thành lập và hoạt động của Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ
  • Đại diện khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập và hoạt động của Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ theo ủy quyền
  • Tư vấn các khía cạnh quản trị và truyền thông cho đào tạo
  • Giải pháp thị trường cho đào tạo tại các Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ

Vui lòng tham khảo chính sách Dịch vụ của Chúng tôi, các hoạt động tư vấn cơ bản của Chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với Chuyên gia của Chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Quý vị quan tâm đến Dịch vụ được cung cấp bởi Chúng tôi vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

__KhoiSuKinhDoanh.com.vn__

Bình luận

Tin tức mới

Bài Xem Nhiều
Danh sách Tag