Dịch vụ trọn gói tại KhoiSuKinhDoanh.com.vn

  12/12/2016

Dịch vụ theo gói không là một hình thức mới ở Việt Nam; KhoiSuKinhDoanh.com.vn thiết kế các dịch vụ kết hợp được nhiều yếu tố cần thiết theo nhu cầu Khách hàng. Chúng tôi kết hợp yếu tố pháp lý, truyền thông, quản trị, tài chính và sự chuyên nghiệp trong một hệ thống chuẩn mực dịch vụ được tổ chức và thường xuyên cập nhật, sửa đổi đáp ứng các nhu cầu khác nhau của Khách hàng.
Các dịch vụ theo gói do KhoiSuKinhDoanh.com.vn nghiên cứu và phát triển không chỉ bao hàm đầy đủ các điều kiện của một dịch vụ theo quy định pháp luật; chúng còn mang những sắc mầu của quản trị hoạt động Doanh nghiệp, của các hoạt động hành chính về Thuế, Kế toán, Bảo hiểm, Lao động, Tài chính,… của truyền thông và thương hiệu.
KhoiSuKinhDoanh.com.vn tạo lập các dịch vụ theo gói, luôn không ngừng sửa đổi và hoàn thiện hơn. Chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các dịch vụ theo gói như:
(i). Đăng ký kinh doanh, thành lập Doanh nghiệp;
(ii). Thay đổi Đăng ký kinh doanh (thay đổi tên Doanh nghiệp; Cổ đông/thành viên; Cơ cấu vốn; Chi nhánh; Văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh,…);
(iii). Chia, tách, sáp nhập Doanh nghiệp; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
(iv). Mua, bán Doanh nghiệp;
(v). Đăng ký mã số mã vạch;
(vi). Đăng ký công bố chất lượng sản phẩm/dịch vụ;
(vii). Đăng ký trang thông tin điện tử; mạng xã hội;
(viii). Đăng ký các đối tượng Sở hữu trí tuệ;
(ix). Thành lập trung tâm Ngoại ngữ; Tin học;
(x). Đăng ký công bố sản phẩm/dịch vụ/hàng hóa hợp chuẩn, hợp quy;…
Vui lòng nói chuyện với các chuyên gia tư vấn của Chúng tôi để nhận được những lời khuyên hữu ích cho những dự định sẽ được thực hiện.

Bình luận

Bài Xem Nhiều
Danh sách Tag