Dịch vụ đăng ký và nộp Bảo hiểm xã hội cho người lao động

  03/03/2017

(KhoiSuKinhDoanh.com.vn) – Chế độ Bảo hiểm Xã hội nói chung và Bảo hiểm Xã hội đối với người lao động nói riêng được pháp luật quy định nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cân bằng lợi ích giữa người lao động, người sử dụng lao động, nhà nước,…. Chế độ Bảo hiểm Xã hội đối với Người lao động về cơ bản là chế độ bắt buộc trong việc đóng và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính của Người sử dụng lao động và Người lao động.

KhoiSuKinhDoanh.com.vn giới thiệu Dịch vụ Đăng ký và nộp Bảo hiểm Xã hội cho Người lao động bao gồm những nội dung cơ bản sau:

(i). Tư vấn Pháp luật về Bảo hiểm xã hội

(ii). Tư vấn Pháp luật về Lương, Thang, bảng Lương và thu nhập thực hiện đóng và nộp Bảo hiểm Xã hội cho Người lao động theo quy định

(iii). Tư vấn và dự thảo hồ sơ nhằm Đăng ký thang, bảng Lương đóng và nộp Bảo hiểm Xã hội cho Người lao động

(iv). Tư vấn và dự thảo hồ sơ đăng ký Bảo hiểm Xã hội

(v). Tư vấn và Đại diện Khách hàn thực hiện Đăng ký Thang bảng Lương trước cơ quan có thẩm quyền

(vi). Tư vấn và Đại diện Khách hàng Đăng ký Bảo hiểm Xã hội trước cơ quan có thẩm quyền

(vii). Theo dõi và giám sát quá trình chấp thuận, yêu cầu sửa đổi, bổ sung Đăng ký

(viii). Tư vấn và Đại diện Khách hàng thực hiện nộp, đóng các khoản về phí, lệ phí tại cơ quan có thẩm quyền

Tại KhoiSuKinhDoanh.com.vn Chúng tôi đã hỗ trợ hiệu quả và tối ưu cho Khách hàng đăng ký, nộp các khoản phí, lệ phí về Bảo Hiểm Xã hội.

Quý vị quan tâm đến Tư vấn được cung cấp bởi chúng tôi vui lòng liên hệ:

 

 __KhoiSuKinhDoanh.com.vn__

Bình luận

Tin tức mới

Bài Xem Nhiều
Danh sách Tag