Dịch vụ Đăng ký bảo hộ Thương hiệu kinh doanh

  03/03/2017

(KhoiSuKinhDoanh.com.vn) – Ngày nay, Thương hiệu trở thành yếu tố sống còn trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Ở góc độ thị trường, khi sự khác biệt không nhiều về các đặc tính sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, điều kiện phân phối và giá,… thì yếu tố Thương hiệu của sản phẩm, dịch vụ càng có tính chất quyết định đến khả năng cạnh tranh.

Nhãn hiệu Hàng hoá, Bản quyền Tác giả là một trong những yếu tố cốt lõi làm nên Thương hiệu. Thiết lập và định vị Thương hiệu là cả một chặng đường dài, cộng hưởng nhiều yếu tố, có cả thành công và thất bại. Xác lập quyền sở hữu thông qua cơ chế bảo hộ pháp lý đối với Thương hiệu là một điều kiện quyết định bảo vệ pháp luật của Thương hiệu.

KhoiSuKinhDoanh.com.vn giới thiệu Dịch vụ Đăng ký bảo hộ Thương hiệu (Đăng ký Bản quyền Tác giả và Nhãn hiệu Hàng hoá) với các tư vấn và giải pháp được thực hiện bao gồm:

  • Tư vấn quy định pháp luật về đăng ký Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu hàng hóa
  • Tư vấn phân loại/nhóm Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu hàng hóa
  • Tư vấn lựa chọn hình thức đăng ký/nộp đơn đăng ký
  • Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo hồ sơ đăng ký Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu hàng hóa
  • Đại diện khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền đăng ký Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu hàng hóa
  • Theo dõi, giám sát quá trình xử lý hồ sơ đăng ký Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu hàng hóa
  • Nhận kết quả và bàn giao kết quả đăng ký Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu hàng hóa tới khách hàng

KhoiSuKinhDoanh.com.vn xin giới thiệu Dịch vụ Đăng ký bảo hộ độc quyền Thương hiệu – Một trong những dịch vụ đặc biệt với các giải pháp tư vấn chuyên sâu từ các Luật sư của Chúng tôi. Vui lòng tham khảo chi tiết Dịch vụ hoặc liên hệ với các Chuyên gia của chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

Quý vị quan tâm đến Dịch vụ được cung cấp bởi Chúng tôi vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

__KhoiSuKinhDoanh.com.vn__

Bình luận

Tin tức mới

Bài Xem Nhiều
Danh sách Tag