Chuyển nhượng giải pháp kinh doanh sử dụng hóa đơn tài chính và in ấn với tên miền HOADONTHUE.NET

  17/12/2017

Chuyển nhượng giải pháp kinh doanh sử dụng hóa đơn tài chính và in ấn với tên miền HOADONTHUE.NET

 

Mô tả

Chuyển nhượng giải pháp kinh doanh sử dụng hóa đơn tài chính và in ấn với tên miền đẹp HOADONTHUE.NET

Hóa đơn là một chứng từ ghi nhận doanh thu, chi phí. HOADONTHUE.NET hướng đến giải pháp kinh doanh in ấn sử dụng hóa đơn tài chính

Giao dịch

Chuyển nhượng toàn bộ

Giá giao dịch đề xuất

6,990,000 VND

Phí đăng ký tham gia giao dịch

290,000 VND

Lịch sử phát triển

HOADONTHUE.NET được phát triển từ thực tế kinh doanh thương mại nhằm tối ưu hóa hoạt động in ấn, đăng ký và sử dụng hóa đơn tài chính. HOADONTHUE.NET kết nối giữa khách hàng và doanh nghiệp in ấn hóa đơn tạo thuận lợi và giảm giá thành sản phẩm

Thông tin tham khảo

Đã hoàn tất thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

Tặng miễn phí hệ thống nhận diện thương hiệu

Tặng miễn phí website

Thời gian giao dịch

Giao dịch chuyển nhượng trước tháng 03/2018

Đánh giá

Có khả năng phát triển tốt nhất Với các dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh in ấn, dịch vụ liên quan đến sản phẩm in, phầm mềm

Mã giao dịch

GP1703

Thông tin giao dịch được KhoiSuKinhDoanh.com.vn đăng tải trên đây là các điều kiện cơ bản áp dụng đối với khách hàng. Để có thể tiếp cận và có chính sách đầy đủ hơn vui lòng liên hệ với chúng tôi.

___ KhoiSuKinhDoanh.com.vn ___

Bình luận

Tin tức mới

Bài Xem Nhiều
Danh sách Tag