Bán doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH - Thành lập năm 2012

  12/12/2016

Chúng tôi Uỷ thác và uỷ quyền giao dịch qua Dịch vụ mua bán Doanh nghiệp tại KhoiSuKinhDoanh.com.vn với nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ pháp nhân Công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực nhựa với các nội dung cơ bản như sau:
Bán Doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH – Thành lập năm 2012 
 

 

1. Chào Bán Chung – Mã số: BDN-01-2014
  Thông tinh chào bán : Bán Công ty TNHH tại thành phố Hồ Chí Minh chuyên sản xuất và phân phối đồ nhựa – Mã số: BDN-01-2014
  Thông tin Doanh nghiệp : Công ty TNHH
  Thời gian chào bán : 30 ngày
  Ngành nghề chính : Sản xuất và kinh doanh nhựa
  Hình thức bán : Bán toàn bộ
  Trụ sở : Thành phố Hồ Chí Minh
  Mô hình Doanh nghiệp : Công ty TNHH
  Vốn điều lệ :
  Vốn pháp định :
  Giá chào bán : 38,900,000 VND
2. Thông tin chi tiết chào bán: (hoặc thông tin mô tả chung về doanh nghiệp)
  Tổng doanh thu : Trên 100.000.000.000 VND
  Phương pháp khai thuế GTGT/VAT : Phương pháp khấu trừ
  Nợ thuế/Xử phạt thuế : Không
  Vay vốn Ngân hàng : Không
  Sử dụng hoá đơn : Hoá đơn đặt in (Hoá đơn GTGT)
  Số năm hoạt động từ thời điểm thành lập : 03 năm
  Thông tin hồ sơ thuế : Đã nộp đầy đủ các hồ sơ thuế
3. Quá trình Kinh doanh
  Tình trạng pháp lý : Đã quyết toán thuế đến hết năm 2013. Hiện đang tạm dừng.
  Tổng Doanh thu hàng năm : Trên 100.000.000.000 VND
  Tổng Doanh thu năm trước chào bán : Trên 100.000.000.000 VND
  Lợi nhuận trung bình hàng năm :
  Lợi nhuận năm trước chào bán : Trên 100.000.000 VND
  Giá trị tài sản hiện còn :
  Tỷ lệ chào bán : Bán toàn bộ
  Giá chào bán : 38,900,000 VND
  Nguyên nhân bán : Kinh doanh không hiệu quả/Cổ đông rút vốn/Thay đổi mô hình kinh doanh

 
Vui lòng liên hệ trực tiếp với Chuyên gia của Chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Bình luận

Bài Xem Nhiều
Danh sách Tag